Marcela Boštíková Na poli psychoterapie, krizové intervence a spirituální péče…

… není třeba být ve chvílích těžkostí sám…

… aby svět byl příjemným místem k životu…

Něco o Vás

Vítejte! Co pro Vás mohu udělat? Patrně něco hledáte... Dost možná máte nějaký problém... A snahu s ním něco udělat... A to je vždy dobrý začátek...

Je skoro jedno, co tím problémem je. Vždy je doprovázen nepříjemnými emocemi - strachem, úzkostmi, vztekem, lítostí, smutkem - a je jedno, jestli se ve Vašem životě jedná o ztrátu, změnu, nenaplněná očekávání nebo volbu... Každý to známe, každý máme nějaké SVÉ TÉMA.  

Jaké je to Vaše? Pojďte mi to říct. Povězte mi vše, co můžete a chcete. Vycházím z toho, že každý jsme jiný, máme jiné nastavení tělesné, duševní i duchovní... Máme své potřeby, sny, vzpomínky, prožívání, rozum i vůli... Jsme součástí SPOLEČENSTVÍ rodiny, přátel, kamarádů, partnerů, kolegů, šéfů či podřízených... Máme své představy o tom, jak svět funguje. A určitě se shodneme na tom, že někdy prostě nefunguje. Ne tak, jak bychom si přáli - hranice byly překročeny, rovnováha vychýlena, řád narušen. Chvíli se to dá snést a nést, ale jednoho dne toho může být zkrátka příliš. 

Zde se nejspíše můžeme potkat... Co se stane?

KRIZOVÁ INTERVENCE

Můžeme se zaměřit na jeden aktuální problém - krizi. Budeme sledovat, co je jejím ohniskem, co bylo jejím spouštěčem, co s Vámi dělá ve Vašem těle, v mysli, v prožívání, hledat, co by Vám nejvíc v daném čase pomohlo, pátrat, o jaké síly a zdroje se můžete opřít. Těch několik setkání (zpravidla 3) by Vás mělo dostat do stavu PŘED krizí. O tom je krizová intervence nebo chcete-li emergentní psychoterapie. 

PSYCHOTERAPIE

Anebo se spolu vydáme na dobrodružnou výpravu do Vašeho života. Budeme spolu  mluvit - a klidně i plakat a vztekat se, protože tady jsou emoce dovoleny projevit - a objevovat širší souvislosti. Minulost ani svět sice nezměníme, ale něco přece jen ano. Můžeme změnit své náhledy, prožívání i chování. Je to běh na dlouhou trať, vyžaduje úsilí a trpělivost, odvahu a odhodlání. Odměnou pak je větší klid, pochopení, přijetí. A pozor - to opravdu není málo! 

PASTORAČNÍ PÉČE

Anebo spolu budeme procházet odvrácenou stranou života - bolestí, ztrátou, nemocí, umíráním, smrtí... A budeme se ptát po SMYSLU V UTRPENÍ, oceňovat polozapomenuté hodnoty zdravého života, snažit se jeho nelehkou fázi včlenit do celku, najít v něm užitečnost bez ohledu na to, jak byl či je vymezen či omezen. Není třeba být ve chvílích těžkostí sám. O tomto - o DOPROVÁZENÍ a respektu k OSOBNÍM DĚJINÁM VÍRY - je pastorační péče.

Všechny zmíněné přístupy k hlubinám života mají na světě své místo a všechny mají jeden společný cíl. A sice: snaží se dovést člověka do bezpečí... Tak tedy VÍTEJTE!


Něco o mně

Možná znáte svůj problém, ale třeba by Vám pomohlo vědět něco i o tom, kdo je "ta naproti" - jaké je její přesvědčení, hodnoty, čemu se věnovala, jaké má zkušenosti. Nuže tedy...

PŘESVĚDČENÍ

Věřím, že moje existence zde na Zemi - stejně jako kohokoli jiného-, má hodnotu a smysl, je vítaná a cílená a v jejích specifických mantinelech jako je temperament, charakter, inteligence atd. má svůj jedinečný výraz a účel. Jsem přesvědčená, že naším životním posláním je snažit se tyto danosti u sebe i druhých poznávat a přijímat a společně tak přispívat k tomu, ABY SVĚT BYL PŘÍJEMNÝM MÍSTEM K ŽIVOTU.

Myslím si, že z celé škály situací, které nás v životě potkávají, je dobré věnovat pozornost i TĚŽKOSTEM. Budou přicházet, nestane se, že ne. Nemusíme je vždy zvládat, určitě ne hned a najednou, mnohdy se to nepovede ani po mnoha pokusech. Přesto je každé vystavení se jim velkým projevem vnitřní statečnosti a cti - a to stojí za to ocenit!

Co je však důležité říct: až ten čas přijde - a každý jednou své dno zakusí - je dobré vědět, že V TOM NEMUSÍME BÝT SAMI. Můžeme jít s někým, kdo má potřebný odstup, nadhled, sílu, zkušenosti, trénink, ale zároveň zájem a přizpůsobí se našemu tempu, směru, způsobu... Někdy léčí už jen toto vědomí... 


VZDĚLÁNÍ

Cesty mého formálního vzdělání se nesly postupně v duchu STAVAŘINY (4 roky), RELIGIONISTIKY (3 roky), FILOSOFIE (5 let), TEOLOGIE (5 let) a PSYCHOTERAPIE (3 roky + 2,5 roku) . Neformální cesty mě vedly do zahraničí (2,5 roku v GB a USA)

 • Výcvik komplexní krizové intervence Remedium, akreditace MPSV ČR, 248 hodin; Praha, 2019-2021 
 • Sebezkušenostní kurs Společnosti pro hagioterapii a pastorační medicínu, 52 hodin, Praha, 2019
 • Výcvik v integrované psychoterapii (Knobloch) , akreditace MZ ČR, 720 hodin, INCIP - Mezinárodní středisko pro Integrovanou psychoterapii (Knobloch) a zdravý životní styl, Kroměříž, resp. PSIN - Psychoterapeutický institut, Český Krumlov/Ladná, 2017 (Koterapeut)
 • Management pro nezávislé neziskové organizace, 112 hodin, Pardubice, 2014
 • Zkoušky obecné angličtiny - Cambridge English ESOL Sfl City and Guilds, level 2
 • Dílčí kurzy: Doprovázení umírajícího z pohledu paliativní péče, Aktivizace seniorů v domovech pro seniory, Zvládání stresu a stresové zátěže, Syndrom vyhoření a jeho prevence se zaměřením na sebereflexi, Komunikace s manipulativními a agresivními klienty, Time management, Demence a náročné chování, Parkinsonova nemoc a další
 • Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obory filosofie a religionistika, resp. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obory filosofie, husitská teologie; religionistika; diplomové práce: Platónovo Symposion a Dostojevského Idiot na pozadí biblického přikázání lásky, 2003 (Mgr.), Idea mesianismu v ruském myšlení 19. století. Slavjanofilové a V. S. Solovjov, 2004 (Bc.)
 • Střední průmyslová škola stavební, obor pozemní stavitelství, Ostrava, 1993

PRACOVNÍ OBLASTI

Čemukoli jsem se po profesní stránce věnovala, muselo mít pro mě SMYSL; potřebovala jsem rozumět filosofii firmy a ztotožnit se s ní. Ne vždy to jde, ne vždy to jde cele a zdaleka ne pořád. Protože rosteme, měníme se a s námi i naše potřeby, hodnoty, možnosti...

 • Učitelství 2. stupně, ZŠ U Školek Litomyšl, 2021
 • Pastorační a kazatelská činnost - např. Dům pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto, 2014-2020, Církev československá husitská, 2005-2013
 • Jazykové, editorské a redaktorské práce - např. výstava Já jsem ... Zdeněk Nejedlý, Litomyšl, 2018
 • Koordinace vzdělávacích projektů - např. Ars regio civitas - občanské vzdělávání pro kulturu, region a demokracii, Litomyšl, 2014
 • Provázení expozicemi - např. státní zámek Litomyšl, 2010, 2006, Staronová synagoga Praha, 1993
 • Přímá péče o seniory - Peterhouse, Bexhill, Anglie, 2005
 • Péče o děti v rodinách: Aberdeen, Skotsko, UK, 1998; Seattle, Washington, USA, 1996; Londýn, Anglie, UK, 1994

DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY

 • Povídej, naslouchám, poradna Církve bratrské, Litomyšl, 2018-2020
 • Víkend otevřených zahrad, Litomyšl, 2012-2013
 • Dialog mezi řekou a městem - projekt obnovy nábřeží řeky Loučné v Litomyšli, 2011-2012
 • Gabriel - dobrovolník u seniorů, Litomyšl, 2012-2013


Něco o našem společném prostoru

Vztah mezi klientem a terapeutem je pro úspěšnou spolupráci klíčový. Každý do něj vnáší něco svého: terapeut profesní erudici, otevřenost a chápavý přístup, klient svou důvěru a motivaci. Důležitou součástí je i společný prostor. Je dobré - prakticky nutné - jej pro vzájemné bezpečí ohraničit, stanovit si pravidla. Např.:

 • DISKRÉTNOST: Cokoli se během setkání řekne nebo odehraje, zůstává tam uzavřeno.
 • PRAVDIVOST: Jsme pravdiví tak, jak to jen jde.
 • DOCHVILNOST: Dodržujeme začátek i konec. Smluvený termín je závazný, omlouváme se nejpozději 24 hodin předem.
 • SOUSTŘEDĚNOST: Eliminujeme rušivé podněty - např. telefony...
 • ROZVÁŽNOST: Po setkání neděláme ukvapená rozhodnutí.
 • SAMOSTATNÁ PRÁCE: Během procesu si zapisujeme emočně nabité informace - např. sny, vzpomínky, reakce apod.

Obecné informace

OBJEDNÁVKY:  osobně, telefonicky, sms, emailem nebo kontaktním formulářem. Je dobré (ne nutné) uvést preferované termíny, popř. krátce popsat problém.

PRVNÍ SETKÁNÍ: promluvíme si o Vašem tématu, očekáváních, cílech, formě, frekvenci apod. Časová dotace: 90 minut, resp. 75 minut společné práce a 15 minut individuální práce.

BĚŽNÉ SETKÁNÍ: 60 minut, resp. 50 minut společné práce + 10 minut individuální práce.

PLATEBNÍ PODMÍNKY: 700 Kč v hotovosti na místě nebo na bankovní účet.


Kontakt

Mgr. Marcela Boštíková
Mobil: +420 777 869 339
Email: marcela.bostikova@gmail.com
Adresa: Ropkova 51, 1. patro vlevo, 570 01 Litomyšl (cca 30 m od věže na Smetanově náměstí, možnost parkování tamtéž za poplatek 10,- Kč/hod)
IČ: 08839395

Máte dotaz? Napište mi.

Tento web používá k jeho fungování a analýze návštěvnosti soubory cookie. Veškeré takto získané údaje jsou zpracovávány v souladu s dokumentem Ochrana osobních údajů. Více informací